ФЭНДОМ


-ри́ (-ры́) Односложные рифмы -си́ (-сы́)
автор - составитель Дмитрий Николаевич Смирнов
-ти́ (-ты́)
См. Словарь рифм, Односложные рифмы.


-си́ (-сы́)

а также: -сьи́, -си́й, и т. д.

-си́ Править

 1. баси́
 2. колбаси́
 3. гаси́
 4. караси́
 5. колеси́
 6. меси́
 7. замеси́
 8. размеси́
 9. смеси́
 10. неси́
 11. занеси́
 12. нанеси́
 13. поднеси́
 14. перенеси́
 15. разнеси́
 16. принеси́
 17. снеси́
 18. отнеси́
 19. унеси́
 20. виси́
 21. оси́
 22. коси́
 23. голоси́
 24. носи́
 25. заноси́
 26. наноси́
 27. вноси́
 28. подноси́
 29. переноси́
 30. приноси́
 31. разноси́
 32. износи́
 33. сноси́
 34. проноси́
 35. относи́
 36. уноси́
 37. мороси́
 38. пороси́
 39. проси́
 40. шасси́
 41. закуси́
 42. вкуси́
 43. перекуси́
 44. раскуси́
 45. откуси́
 46. укуси́
 47. Руси́
 48. труси́
 49. тряси́
 50. потряси́
 51. растряси́
 52. утряси́

-сы́ Править

 1. басы́
 2. колбасы́
 3. власы́
 4. красы́
 5. часы́
 6. тесы́
 7. лисы́
 8. камсы́
 9. самсы́
 10. хамсы́
 11. осы́
 12. босы́
 13. полосы
 14. росы́
 15. псы́
 16. хирсы́
 17. тырсы́
 18. русы́
 19. чарусы́
 20. усы́
 21. трусы́
 22. бирюсы́

-сьи́ Править

 1. сьи́

-си́й Править

 1. Росси́й

-сы́й Править

 1. сы́й